Aarsleff

lt

Verslo etikos taisyklės

Įmonė Aarsleff savo veikloje remiasi galiojančiais teisės įstatais. Pripažįsta ir visiškai remia Žmogaus teisių deklaracijos (JTO), Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos bei Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų ir rekomendacijų užrašus.
Įmonėje galioja Įmonės Aarsleff elgesio kodeksas. Jis apibrėžia verslo etikos taisykles, kurios taikomos visiems įmonės darbuotojams. Šios taisyklės skatinamos ir tarp mūsų verslo partnerių.
Mūsų vidiniai nuostatai nurodo tikslias taisykles, tarp kitko, tokiose plotmėse kaip: lygus traktavimas, diskriminacijos ir psichologinio priekabiavimo vengimas bei korupcijos prevencija.
Įmonėje yra atstovas etikos reikalams, kurio užduotis yra skatinti verslo etikos taisykles kasdieniame įmonės funkcionavime bei nagrinėti pranešimus apie jų pažeidimą ir imtis taisomųjų veiksmų.
Mūsų darbuotojams bei kitiems su Aarsleff bendradarbiaujantiems asmenims ir subjektams užtikriname galimybę pranešti apie įtarimus dėl teisės bei Įmonės Aarsleff elgesio kodekso ir vidinių taisyklių nuostatų nesilaikymo, ypač nusikalstamo darbų saugos ir higienos taisyklių nesilaikymo ar psichologinio priekabiavimo atvejų, kaip ir kitų verslo etikos taisyklių pažeidimo formų. Apie pažeidimus galima pranešti be pasekmių grėsmės. Garantuojame, kad deramai išnagrinėsime pranešimus ir imsimės tinkamų veiksmų.
Apie pažeidimų įtarimą galima pranešti:

  • elektroniniu būdu, siunčiant el. laišką adresu:

arba

  • tradiciniu pašto laišku adresu:

Rzecznik ds. Etyki
Aarsleff Sp. z o.o.
al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa