Aarsleff

lt

Darbuotojų atsakomybė

Rūpinamės atsakingo požiūrio darbo vietoje ugdymu, ypač:

  • sąžiningumo, lojalumo ir įsipareigojimo vykdant profesines pareigas;
  • teisės įstatų ir vidinių įmonės nuostatų bei Įmonės Aarsleff elgesio kodekso taisyklių laikymosi;
  • įgyvendinimo visokių galimų veiklų, kurių tikslas yra užtikrinti aukščiausią teikiamų paslaugų kokybę;
  • išvengimo situacijų, kai asmeniniai interesai nesutinka su įmonės interesais, o jeigu jau taip atsitinka, nedelsiamo pasikalbėjimo su viršininkais;
  • rūpinimosi patikėtu įmonės turtu;
  • konfidencialumo išlaikymo ir įslaptintų informacijų panaudojimo tik paisant įmonės interesų;
  • įmonės potencialo panaudojimo tik veiklai, susijusiai su profesinių pareigų vykdymu pagal darbo sutartį; netoleruojame asmeninio pelno siekimo vykdant korupciją arba veiklą, neatitinkančią įmonės interesų.