Aarsleff

lt

Atsakingas darbdavys

Atsakomybę darbuotojų atžvilgiu vykdome:

  • gerbdami žmogaus ir darbuotojo teises – ypač kovodami su bet kokiomis psichologinio priekabiavimo ir diskriminacijos formomis;
  • užtikrindami visas prieinamas priemones, būtinas darbuotojų sveikatos ir gyvybės apsaugai vykdant profesines pareigas – pastovi darbo vietų kontrolė leidžia išvengti potencialių ligų priežasčių bei pavojaus darbuotojų gyvybei ir sveikatai;
  • rūpindamiesi, kad darbuotojų tarpusavio santykiai būtų pagrįsti abipuse pagarba, gerumu ir tolerancija;
  • užtikrindami deramas įdarbinimo sąlygas bei galimai aukštus darbo sąlygų standartus;
  • suteikdami lygias galimybes tiek įdarbinimo procese, tiek ir tolesniame darbuotojų profesiniame tobulėjime;
  • suteikdami paramą asmenims, norintiems kelti savo profesines kvalifikacijas;
  • leisdami laisvai kurti darbuotojų organizacijas ir joms priklausyti.